Placeholder 820x120

Dailininkai ir tapytojai

Visa Lietuva
Žiūrėti paslaugų teikėjus iš visos Lietuvos (2)?

Dailininkai

Lietuvos dailininkai, tapytojai – vienas didžiausių turtų meno ir dailės srityse. Dailė – tai meno rūšis, kuri yra skirstomą į dvi rūšis: vaizduojamąją ir taikomąją. Vaizduojamoji dailės šaka skirstoma į grafiką, skulptūrą ir tapybą. Taikomoji-dekoratyvinė – į keramikos, tekstilės, odos ar amatų darbus. Dailė atsirado labai seniai – kaip meno rūšis, dailė funkcionavo jau priešistoriniais laikais. Ilgai pagrindine dailės šaka buvo laikoma architektūra, o visos kitos dailės šakos ją papildė. Nuo XIX a. architektūroje ilgai nebuvo sukuriama naujų pastatų stilių ar tipų, todėl pagrindine ir pirmaujančia dailės šaka tapo tapyba.

Dailės tipai, stiliai ir tendencijos keitėsi per įvairias epochas – priešistorinė dailė, antikos menas, viduramžiai, naujųjų laikų menas, kurio naujausioji šaka – postmodernizmas.

Lietuviškoji dailė taip pat perėjo įvairius etapus:

Seniausių laikų dailė;

Gotikos laikų dailė;

Renesanso dailė;

Baroko dailė;

Klasicizmo dailė;

Romantizmo dailė;

XX a. pirmosios pusės dailė;

Sovietmečio dailė;

Dailė po nepriklausomybės atkūrimo

Visos šios epochos ir laikotarpiai turėjo įtakos dabartiniam dailės ir tapybos suvokimui bei vystymuisi. Dabartiniai Lietuvos dailininkai dažnai yra praturtinę savo patirtį ir žinias per šių epochų bei laikotarpių prizmę, todėl dažnai galime atrasti dailininkų, kurie tapo ar kuria įvairias dailės formas per savo unikalią, įvairių laikotarpių ar stilių įtakotą unikalią prizmę. Paslaugų skelbimų portale turėsite galimybę atrasti puikių Lietuvos dailininkų, galinčių tapyti įvairaus žanro paveikslus ar kurti kitus dailės darbus pagal jūsų užsakymą.

Placeholder 820x200